Here you can find and download tables and charts to use in your teaching practice

На цій сторінці ви знайдете (і можете завантажити) таблиці, бланки та шаблони для використання у своїй професійній діяльності

Chart of analysis of students' diaries / Бланк аналізу ведення щоденників

Аналіз ведення щоденників

Дата перевірки___________ Мета перевірки____________________

Клас____________ Класний керівник__________________

Всього учнів у класі______ Перевірено щоденників____________

Аналіз ведення щоденників
В С Н Примітки
Регулярність і якість перевірки учителем
Наповнюваність оцінок
Взаємозв’язок вчителів і батьків
Грамотність учнів
Культура ведення щоденників
Додержання єдиного орфографічного режиму
Дозування домашніх завдань, диференціація
Об’єктивність перевірки щоденників вчителемПропозиції ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ознайомлений з результатами перевірки ______________ ___________________

Chart of analysis of students' notebooks / Бланк аналізу ведення робочих зошитів

Контроль за веденням робочих учнівських зошитів

для робіт з ____________________________________

Вчитель_____________________________________ Дата ______________________

Мета перевірки______________________________

Кількість учнів у класі______________ Кількість зошитів____________________

з/п Показники нормативності Зауваження
1 Відповідність кількості зошитів кількос­ті учнів за списком
2 Відповідність кількості видів зошитів вимогам інструкцій
3 Зовнішній вигляд зошитів
4 Оформлення титульної сторінки
5 Частота перевірки вчителем
6 Якість перевірки
7 Дотримання нормативних вимог до оці­нювання письмових робіт
8 Якість виправлення помилок учителем
9 Система роботи над помилками, її ре­зультативність
10 Обсяг класних і домашніх робіт
11 Наявність диференційованого, індивіду­ального підходу до робіт учнів
12 Зміст робіт, його відповідність до вимог програм, рівень складності робіт
13 Система письмових робіт учнів
14 Якість знань, умінь і навичок на підста­ві письмових робіт, грамотність учнів
15 Дотримання єдиного орфографічного ре­жиму
Загальна кількість балів
Рівень

Заступник директора _______________ ___________________________

(підпис) (П.І.Б.)

Ознайомлений (а) ____________________ _______________________

Chart of lesson analysis / Бланк аналізу уроку вчителя іноземних мов

БЛАНК АНАЛІЗУ УРОКУ

клас

“__” _________200_рік __________________________

предмет

Учитель, категорія

Мета контролю

Інформація про клас

Тема уроку:

Мета:

Тип уроку:

(засвоєння нових знань; засвоєння умінь і навичок; комплексне застосування знань, умінь та навичок; узагальнення та систематизація знань; контроль і корекція знань, умінь та навичок; комбінований урок тощо)

Дотримання принципів навчання: науковість; доступність; наочність; проблемність; самостійність учнів; активність учнів; системність і послідовність; урахування індивідуальних особливостей учнів; диференціація; інтеграція; свідомість, стійкість засвоєння знань, умінь та навичок; єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання. Реалізовано методи навчання Методи навчання: усний виклад матеріалу (розповідь, пояснення); бесіда; спостереження над мовою; робота з підручником; метод вправ. Методи навчання: пояснювально-ілюстративний; репродуктивний; проблемний виклад, частково-пошуковий; дослідницький. Інтерактивні методи. Застосовано засоби навчання: таблиця; ілюстрація; ТЗН; картки; підручники; посібники; записи на дошці; інші. Форми організації навчального процесу: фронтальна; групова; індивідуальна; інші. Формивиконання робіт: усна; письмова; з місця; біля дошки; інші.

Зовнішня організація уроку

своєчасність початку і кінця уроку; темп і тональність уроку; раціональна організація навчального часу; своєчасність запису до щоденника домашнього завдання; обсяг домашнього завдання, інструктаж; своєчасність виставлення оцінок, їх коментування.
Висновки:____________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
Організація навчальної діяльності мотивація навчання; досягнення мети уроку; логічність і послідовність викладу; оптимальність структури уроку; раціональність використання методів, принципів, засобів навчання; культура мовлення учнів, учителя; рівень дисципліни. Висновки:____________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
Опитування пройденого матерiалу Метод - бiля дошки, з мiсця, розв’язування задач, ушiльнене, програмоване; Форма - iндивiдуальна, групова, фронтальна, письмова. Формулювання запитань - чiтко, вичерпно, недостатньо чiтко, чiтко. Правильнiсть i мотивацiя оцiнок - правильнi, заниженi, завищенi, мотивованi, немотивованi, слабо мотивованi. Висновки:____________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

Висновки, зауваження, пропозиції:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок відвідав:

(посада; прізвище, ім’я та по батькові; підпис)

The front page of a calender planning / Оформлення титулки календарно-тематичного планування

Погоджую Затверджую

Заступник директора з НВР Директтор гімназії № 290

__________І. І. Іванов __________ І. І. Іванов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

в 10-х класах

гімназії №000 м. Києва

на 2015-2016 навчальний рік

І (та ІІ) семестр

Програма:

· «Програма з іноземних мов для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови», Київ, 2010

Підручник:

· English Plus 1 (Oxford University Press)

Вчитель: Іванов І. І.

Київ 2015

Погоджую Затверджую

Заступник директора з НВР Директтор гімназії № 290

__________ І. І. Іванов __________ І. І. Іванов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

в 5-х, 6-х та 9-х класах

гімназії №000 м. Києва

на 2015-2016 навчальний рік

І (та ІІ) семестр

Програма:

· «Програма з іноземних мов для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Друга іноземна мова. 5-ий клас – перший рік навчання», Видавничий дім «Освіта», 2013 (10-11 класи: Київ, 2010)

Підручник:

· Hallo Freunde!

Вчитель: Іванов І. І.

Київ 2015

Погоджую Затверджую

Заступник директора з НВР Директтор гімназії № 290

__________ І. І. Іванов __________ І. І. Іванов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ЯПОНСЬКОЇ МОВИ

в 3-х, 6-х та 10-х класах

гімназії №000 м. Києва

на 2015-2016 навчальний рік

І (та ІІ) семестр

Підручник:

· Hallo Freunde!

Вчитель: Іванов І. І.

Київ 2015

Кiлькiсть переглядiв: 1071

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Дата останньої зміни 18 Квітня 2016

Фотогалерея