Here you can find (and download) information about the Teacher of the year 2016 competition

На цій сторінці ви знайдете (і можете скачати) інформацію про всеукраїнський конкурс "Учитель року-2016"

The layout of the competition (new edition) / Положення про конкурс (нова редакція)

Затверджено постановою

Кабінету Міністрів України

від 11 серпня 1995 р. № 638

Зміни до Положення затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 вересня 2005 р. № 900

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» є одним із заходів реалізації Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») і проводиться з метою виявлення та підтримки творчої пра­ці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації пе­дагогічних здобутків.

Завданнями конкурсу є:

- піднесення ролі вчителя у суспільстві і підвищення престижності цієї професії;

- привернення уваги громадськості, органів виконавчої влади до про­блем освіти;

- сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності вчителя;

- поширення перспективного педагогічного досвіду;

- забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної діяльності.

2. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводить Міністерство освіти і науки України разом з Академією педагогічних наук, Творчою спілкою вчителів, Педагогічним товариством.

Міністерство освіти і науки України за поданням зазначених органі­зацій затверджує щороку до 1 жовтня склад Центрального оргкомітету конкурсу та фахові журі.

3. Центральний оргкомітет конкурсу визначає фахи (не більше ніж п'ять), з яких проводиться конкурс у поточному навчальному році, встановлює критерії відбору поданих на конкурс матеріалів, умови та порядок проведення заключної частини конкурсу і не пізніше як за місяць до початку першого туру забезпечує їх доведення до відома педагогічної громадськості.

4. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводиться щорічно в три тури:

перший - районний (міський) - грудень;

другий - республіканський в Автономній Республіці Крим, облас­ний, Київський та Севастопольський міські – січень/лютий;

третій - заключний, проводиться поетапно: відбірковий – березень, фінальний – квітень.

5. Для проведення першого і другого туру утворюються на місцях оргкомітети конкурсу і журі з кожного фаху.

Склад районного (міського) оргкомітету конкурсу і журі затверджу­ється управліннями (відділами) освіти районних, Київської та Севасто­польської міських держадміністрацій (міських рад) за поданням район­ного (міського) методичного кабінету та фахових асоціацій учителів (за їх наявності).

Склад оргкомітету і журі конкурсу в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві і Севастополі затверджується відповідним органом управління освітою за поданням науково-методичної установи та фахо­вих асоціацій (за їх наявності).

6. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводиться на добровільних засадах. У ньому беруть участь педагогічні працівники загально­освітніх навчальних закладів за основним місцем роботи – громадяни України незалежно від одержаної освіти, набутого фаху, віку, які мають стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

7. Для участі в конкурсі претендент подає районному (міському) оргкомітету такі матеріали:

- заяву про бажання брати участь у Всеукраїнському конкурсі «Учи­тель року»;

- опис власного досвіду, що розкриває оригінальність педагогічних ідей, методів, технологій;

- аналіз результатів праці.

За бажанням учитель може подати оргкомітету й інші матеріали (в тому числі відгуки наукових установ, фахових асоціацій), що глибше розкривають його творчі здобутки.

8. До участі в кожному наступному турі допускаються переможці попереднього туру з кожного фаху, на яких оргкомітет подає матеріали перелічені в пункті 7 цього Положення.

Якщо перший чи другий тур в окремих регіонах не проводився, бажаючі взяти участь у третьому турі можуть надіслати до центрально­го оргкомітету матеріали, зазначені у пункті 7 цього Положення.

9. Центральний оргкомітет конкурсу приймає заяви з необхідними матеріалами з 1 до 10 березня поточного року.

За результатами відбіркового етапу претендентам надсилаються запрошення для подальшої участі в конкурсі.

Фінальний етап третього туру конкурсу проводиться у другій половині квітня поточного року.

10. На відбірковому етапі третього туру конкурсу визначають­ся учасники фінального етапу конкурсу (не більше 12 осіб у кожній номінації).

10.1. На фінальному етапі третього туру визначаються переможець та лауреати конкурсу у кожній номінації.

На підставі висновків фахових журі центральний оргкомітет вносить колегії МОН України пропозиції щодо присвоєння перемож­цям конкурсу звання "Заслужений учитель України".

10.2. Переможці конкурсу нагороджуються грошовими преміями кожний у розмірі 5,0 тис. гривень; лауреати, які посіли друге та третє місця з кожного фаху, - по 3 і 2 тис. гривень відповідно.

10.3. Переможці, лауреати, учасники третього туру конкурсу наго­роджуються дипломами, цінними подарунками центрального оргкомітету у межах встановленого кошторису, а також можуть бути представлені до державних нагород і відомчих заохочувальних відзнак.

Фінансові витрати на підготовку і проведення першого і другого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» проводяться за рахунок місцевих бюджетів, на організацію третього туру і забезпечення нагородження його переможців - за рахунок асигнувань Державного бюджету.

The decree about the competition 2016 / Наказ про проведення конкурсу Учитель року 2016

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2015/2016 навчальному році всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2016» (далі – Конкурс) у таких номінаціях: «Англійська мова», «Захист Вітчизни», «Історія», «Математика».

2. Утворити центральний оргкомітет Конкурсу в складі згідно з додатком 1.

3. Центральному оргкомітету Конкурсу до 15 грудня 2015 року підготувати пропозиції щодо складу фахових журі третього (заключного) туру Конкурсу в номінаціях, передбачених пунктом 1 цього наказу.

4. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій до 10 лютого 2016 року надіслати інформацію про підсумки проведення першого та другого турів Конкурсу за формою згідно з додатком 2 на адресу Інституту модернізації змісту освіти (вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 36, каб. 317, м. Київ, 03035).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр С. М. Квіт

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

_24.09.2015__ № _969__

СКЛАД

центрального оргкомітету

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016»

Квіт Сергій Миронович Міністр освіти і науки України, голова центрального оргкомітету
Топузов Олег Михайлович директор Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, академік, доктор педагогічних наук, професор, заступник голови (за згодою)
Завалевський Юрій Іванович заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, заступник голови
Бєскова Наталія Володимирівна начальник відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України
Гладковський Роман Васильович головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України
Даниленко Світлана Василівна директор департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України
Євтушенко Раїса Іванівна
головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України
Коваленко Оксана Ярославівна
головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України
Короденко Максим Володимирович головний редактор газети «Освіта України» (за згодою)
Кудренко Богдан Віталійович
головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України
Кульчицький Станіслав Владиславович голова Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» (за згодою)
Майданик Олена Геннадіївна вчитель історії Чернівецького ліцею № 1 математичного та економічного профілів Чернівецької області, переможець всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2011» у номінації «Історія»
Онаць Олена Миколаївна президент Асоціації керівників шкіл України, кандидат педагогічних наук (за згодою)
Погорєлов Дмитро Валерійович керівник освітнього порталу «Педагогічна преса» (за згодою)
Редько Валерій Григорович завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (за згодою)
Судніков Олександр Іванович начальник відділу організації освітньої діяльності департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України (за згодою)
Сухомлинська Ольга Василівна Президент спілки «Педагогічне товариство України», академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук (за згодою)
Усатенко Галина Олегівна голова Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України (за згодою)

Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко

Директор Інституту

модернізації змісту освіти Н. Б. Вяткіна

Methodological recommendations for the 1 and 2 rounds / Методичні рекомендації І та ІІ етапів 2016

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

І (РАЙОННОГО) ТА ІІ (МІСЬКОГО) ТУРУ«УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2016»

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення
про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638, постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 900 «Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2015 року № 969 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2015 року № 969 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» визначені номінації: «Англійська мова», «Захист Вітчизни», «Історія», «Математика».

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІІ (МІСЬКИЙ) ТУР КОНКУРСУ

За результатами проведення І (районного) туру Всеукраїнського Конкурсу «Учитель року - 2016» переможці з кожної номінації беруть участь у ІІ (міському) турі Всеукраїнського Конкурсу «Учитель року - 2016».

(Якщо переможець першого туру з якої-небудь причини не може взяти участь у другому турі Конкурсу, відповідний оргкомітет має право направити для участі у Конкурсі конкурсантів, які посіли друге місце в районному Конкурсі.)

Другий (міський) тур, проводиться у два етапи:

заочний та очний – січень 2016 року.

Проведення другого (міського) туру Всеукраїнського Конкурсу «Учитель року-2016» відбувається в навчальних закладах, які визначив оргкомітет Конкурсу, та на базі ІППО КУ імені Бориса Грінченка.

Для участі в другому (міському) турі Конкурсу НМЦ управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій направляють до оргкомітету Конкурсу наступні матеріали:

- Перелік документів та матеріалів учасника Конкурсу «Учитель року-2016» (додаток 1);

- лист-представлення за формою (додаток 2);

- інформація про підсумки проведення І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» (додаток 3);

- заявку (додаток 4);

- заяву учасника другого (міського) туру Конкурсу за зразком (додаток 5);

- інформаційну картку учасника другого (міського) туру Конкурсу (додаток 6);

- фотографії (портрет та 2-3 сюжетні про педагогічну діяльність в електронному варіанті – тип –png, jpeg, розмір – до 5 МБ, не менш ніж "300 dpi");

Усі документи надаються у паперовому вигляді (крім фотографій та додаткових матеріалів). Фотографії надаються тільки на електронних носіях.

Прийом матеріалів здійснюється до 25 грудня 2015 року координатором Конкурсу за адресою: науково-методичний центр координації методичної роботи та освітніх вимірювань Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка ( пр-т П. Тичини, 17,
каб. 221, тел. 553-99-92).

Не підлягають розгляду матеріали, підготовлені з порушенням вимог до їх оформлення.

Матеріали, що подаються для участі у другому (міському) турі Конкурсу, не повертаються.

Заочний етап

«Блог»

Учасники конкурсу не пізніше 31 січня 2015 року розміщують на особистому блозі навчальні, методичні та (або) інші авторські розробки, які відображають інноваційний досвід роботи і демонструють якість подання навчальної інформації в мережі Інтернет. Надається перевага блогу, який уже давно ведеться і має велику кількість відвідувань.

Конкурсне завдання оцінюється заочно.

Очний етап

Усі конкурсні завдання оцінюється під час проведення Конкурсу.

«Тестування з фахової майстерності» (30 хвилин)

Формат: тестування з навчальної дисципліни та методики її викладання, використання інформативно-комунікативних технологій. Зміст, критерії оцінювання та тривалість виконання конкурсного завдання визначає журі. Конкурс проводиться у паперовій або мультимедійній формі (за рішенням журі).

Конкурсний урок (45 хвилин)

Формат: проведення уроку у навчальному закладі, запропонованому організаторами Конкурсу. День проведення, тема уроку та клас визначаються напередодні жеребкуванням. Урок має бути ілюстрацією представленого досвіду роботи вчителя, його творчого підходу щодо використання сучасних інноваційних технологій та здатності продукувати нові.

Самоаналіз уроку (10 хвилин)

Самоаналіз проводиться безпосередньо після проведення уроку. Він являє собою розбір і оцінку уроку загалом і окремих його сторін.

Формат: власний аналіз і оцінка уроку в цілому та окремих його етапів. Учасник аналізує хід уроку, результати своєї та учнівської діяльності на уроці, оцінює особливості та рівень підготовки учнів. Порівнює з уроками, які проводить у своїх класах, вказує на свої помилки та прорахунки. Учасник має показати вміння чітко і конкретно формулювати мету, завдання та визначати тип уроку. Члени журі можуть ставити питання для одержання додаткової інформації про результати діяльності вчителя та учнів на уроці.

Майстер-клас (30 хвилин)

Основною метою проведення конкурсного випробування «Майстер-клас» є ознайомлення з новими технологіями, новими методиками і авторськими напрацюваннями якомога більшої кількості вчителів визначеного фаху.

Формат: ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом (умовно «Школа передового педагогічного досвіду») педагогів навчальних закладів, заснованого на практичних діях показу і демонстрації творчого вирішення певної педагогічної, психологічної, методичної задачі, обмін досвідом навчання і виховання учнів.

Творче завдання

(підготовка та реалізація освітнього проекту – до 30 хвилин).

Створення мультимедійного проекту (5–7 слайдів), у якому відображаються інноваційні підходи до освіти, сутність освітніх технологій, які використовуються, відповідність сучасним вимогам в освіті – 30 хвилин (презентація проекту – 5 хвилин, відповіді на запитання – до10 хвилин).

Тему проекту визначає журі Конкурсу і озвучує конкурсантам перед початком випробування.

На другому етапі проведення Конкурсу «Учитель року» визначаються переможець та лауреати Конкурсу з кожної номінації.

Орієнтовні критерії та показники оцінювання конкурсних випробувань

Заочний етап Конкурсу

Мета: провести експертизу та рецензування матеріалів, що представлені

конкурсантами

Критерії оцінювання блогу, 20 балів

Критерії оцінювання Показники
Змістовність Тематика повідомлення, актуальність змістовність. Авторська позиція
Стиль и грамотність повідомлення
Науково-методична цінність викладених матеріалів
Технологічність Дизайн оформлення
Мультимедійність
Соціальність Інтерактивність, зворотній зв’язок. Оцінка контенту блогерами і користувачами
Мережева культура. Результативність роботи вчителя (участь у семінарах, конференціях, нагороди, грамоти)
Значимість Навчальна цінність для дітей, вчителів, батьків
Інноваційність
Різноманітність
Кількість відвідувань, рейтинг

Очні етапи

Критерії якості підготовки і проведення майстер-класу

Для визначення ефективності підготовки і проведення майстер-класу ми пропонуємо використовувати наступні критерії.

Презентативність. Вираженість інноваційної ідеї, рівень її представленості, культура презентації ідеї, популярність ідеї в педагогічних, методичних та практичних аспектах освіти.

Ексклюзивність. Яскраво виражена індивідуальність (масштаб і рівень реалізації ідей). Вибір, повнота та оригінальність вирішення інноваційних ідей.

Прогресивність. Актуальність і науковість змісту і прийомів навчання, наявність нових ідей, що виходять за рамки стандарту і відповідних тенденціям сучасної освіти та методики навчання предмета, здатність не тільки методичного, але і до наукового узагальнення досвіду.

Вмотивованість. Наявність прийомів і умов мотивації, включення кожного в активну творчу діяльність зі створення нового продукту діяльності на занятті.

Оптимальність. Достатність використовуваних засобів на занятті, їх поєднання, зв'язок з метою і результатом (проміжним і кінцевим).

Ефективність. Результативність, отримана для кожного учасника майстер-класу. Який ефект розвитку? Що це дає конкретно учасникам? Уміння адекватно проаналізувати результати своєї діяльності.

Технологічність. Чіткий алгоритм заняття (фази, етапи, процедури), наявність оригінальних прийомів актуалізації, проблематизації («розриву»), прийомів пошуку і відкриття, подиву, осяяння, рефлексії (самоаналізу, самокорекції).

Артистичність. Піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до імпровізації, ступінь впливу на аудиторію, ступінь готовності до поширення і популяризації свого досвіду.

Загальна культура. Ерудиція, нестандартність та інноваційність мислення, стиль спілкування, культура інтерпретації досвіду.

Критерії оцінювання майстер-класу, 40 балів

Актуальність вибору теми
Оригінальність змісту та форм проведення майстер-класу
Методична доцільність і цінність
Професійна взаємодія з аудиторією
Загальна культура, педагогічний такт, ерудиція
Дотримання регламенту

Критерії оцінювання освітнього проекту, 30 балів

Повнота структури проекту
Новизна (оригінальність) проектної ідеї
Змістовність, системність проекту
Логіка та послідовність виконання проекту
Оформлення та дизайн проекту

Критерії оцінювання уроку, 60 балів

Критерії оцінювання Показники
Фахова компетентність Знання предмету
Науковість
Методична компетентність Досягнення мети і завдань уроку та відповідність навчальній програмі
Використання інноваційних педагогічних технологій, форм і методів навчання та виховання
Організація самостійної діяльності учнів на уроці
Психолого-педагогічна компетентність Мотивація та активізація пізнавального інтересу учнів, рефлексія
Оригінальність, справедливість оцінювання діяльності учня на уроці
Вміння розподіляти увагу на уроці, використовувати різноманітні прийоми впливу на учнів
Особистісні якості Культура мовлення. Комунікативні якості
Креативність
Ерудиція
Стриманість та емпатія

Критерії оцінювання самоаналізу уроку, 10 балів

Критерії оцінювання Показники
Здатність до аналізу своєї діяльності Встановлення відповідності змісту уроку із метою, завданнями та використаними технологіями. Аналіз досягнутих результатів
Критичність мислення та глибина самоаналізу Адекватність, повнота та глибина самооцінки

Оцінювання завдань на кожному етапі ІІ (міського) туру Конкурсу здійснюється відповідно до орієнтовних критеріїв, що встановлені центральним оргкомітетом Конкурсу. Члени фахових журі на кожному етапі цього туру Конкурсу оцінюють роботу конкурсантів за визначеною бальною системою з урахуванням специфіки навчального предмета.

За загальною кількістю балів конкурсних випробувань очного етапу членами журі визначається переможець та два лауреати Конкурсу у кожній номінації. У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за проведений урок.

За результатами проведення ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016” переможці з кожної номінації беруть участь у третьому (заключному) турі Конкурсу.

Підсумки Конкурсу розміщуються на сайті http://ippo.kubg.edu.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

ТА МАТЕРІАЛІВ УЧАСНИКА КОНКУРСУ

Додаток 1

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

УЧАСНИКА КОНКУРСУ"УЧИТЕЛЬ РОКУ -2016"

Перед відправкою перевірте наявність повного пакету документів та матеріалів (перевірте відсутність вірусів на дисках)!

№ з/п Документ Паперовий носій Електронний носій
  1. 1
Лист- представлення ü -
  1. 2
Інформація про підсумки проведення І (районного) туру ü -
  1. 4
Заявка ü ü
  1. 5
Особиста заява учасника ü -
  1. 6
Інформаційна картка учасника ü ü
  1. 7
Анкета учасника ü ü
  1. 8
Фотографії (портрет та 2-3 сюжетних фото про педагогічну діяльність) - ü

Додаток 2

(бланк організації)

ЛИСТ-ПРЕДСТАВЛЕННЯ

Голові організаційного комітету ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016»

____________________________________________________________________

(повна назва РУО)

представляє_________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові учасника Конкурсу)

___________________________________________________________________

(посада і місце роботи учасника Конкурсу)

для участі в ІІ (міському) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016"
у номінації «__________________________________».

(указати номінацію)

____________________________________________________________________

(короткий висновок про педагогічну та методичну діяльність учасника Конкурсу)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник управління освіти районної

в місті Києві державної адміністрації (прізвище, підпис)

М.П.

Додаток 3

(бланк організації)

Інформація

про підсумки проведення І (районного) туру

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016»

Номінація Кількість учасників І туру Прізвище, ім’я, по батькові переможця, місце роботи, посада, педагогічний стаж Контактний телефон, e-mail
1. «Англійська мова»
2. «Захист Вітчизни»
3. «Історія»
4. «Математика»
Всього:

Начальник управління освіти районної

в місті Києві державної адміністрації (прізвище, підпис)

(ПІБ, телефон виконавця )

Додаток 4

(бланк організації)

Заявка

на участь педагогічних працівників ___________________________ району

в II (міському) турі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2016"

№ з/п ПІБ Навчальний заклад Посада, фах Категорія, звання Пед.стаж Контактні дані: телефон, е-mail Номінація
«Англійська мова»
«Захист Вітчизни»
«Історія»
«Математика»

Начальник управління освіти районної

в місті Києві державної адміністрації (прізвище, підпис)

(ПІБ, телефон виконавця )

Додаток 5

Центральному оргкомітету

ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016»

______________________________

(ПІБ – повністю)

______________________________

(посада, місце роботи, район, моб.т.)

__________________________________________________________________________________________

ЗАЯВА *

Прошу допустити мене до участі у другому (міському) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» в номінації

«__________________________________________»

(вказати номінацію)

З умовами Конкурсу ознайомле(на/ий) і погоджуюсь.

__________________ _________________

(дата) (підпис)

* Заява пишеться власноруч

Додаток 6

Інформаційна картка учасника - це документ, за яким учасник буде представлений на сайті Конкурсу, в публікаціях, збірниках матеріалів для журі.

Інформаційна картка надається у паперовому вигляді та на електронному носії.

Місце, позначене *, пишеться власноруч (на паперовому носії).

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

УЧАСНИКА ДРУГОГО (МІСЬКОГО) ТУРУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2016»

Фотопортрет 4х6

______________________________

(Прізвище)

______________________________

(Ім’я)

______________________________

(По-батькові)

1. Місце роботи (найменування освітнього закладу відповідно до статуту)
2. Посада
3. Педагогічний стаж роботи
4. Кваліфікаційна категорія
5. Звання
6. Педагогічне кредо
7. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте
8. Власний особистісний і педагогічний портрет (у формі короткої замітки обсягом до однієї сторінки в електронній формі)
9. Посилання на блог

* Вірність відомостей, які представлені в інформаційній карті, підтверджую.

Даю дозвіл на внесення інформації в базу даних і використання заявки в некомерційних цілях для розміщення в Інтернеті, буклетах і періодичних освітніх виданнях з можливістю редакторської обробки.

_____________ /_______________________/

(підпис) (Прізвище, ініціали)

«___»___________20___ р.

Додаток 7

АНКЕТА

УЧАСНИКА ДРУГОГО (МІСЬКОГО) ТУРУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2016»

1. Прізвище, ім’я та по батькові
2. Дата і місце народження
3. Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mail
4. Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації)
5. Ідентифікаційний код
6. Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом
7. Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу, e-mail)
8. Стаж роботи: загальний,
9. у тому числі педагогічний:
10. Кваліфікаційна категорія
11. Звання
12. Державні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження)
13. Класи, в яких викладаєте
14. Педагогічне кредо
15. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте
16. Власний особистісний і педагогічний портрет (у формі короткої замітки обсягом до однієї сторінки)
17. Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням

_____________ /_______________________/

(підпис) (Прізвище, ініціали)

«___»___________20___ р.

The assessment criteria2016 / Критерії оцінювання 2016

Орієнтовні критерії та показники оцінювання конкурсних випробувань

Заочний етап Конкурсу

Мета: провести експертизу та рецензування матеріалів, що представлені

конкурсантами

Критерії оцінювання блогу, 20 балів

Критерії оцінювання Показники
Змістовність Тематика повідомлення, актуальність змістовність. Авторська позиція
Стиль и грамотність повідомлення
Науково-методична цінність викладених матеріалів
Технологічність Дизайн оформлення
Мультимедійність
Соціальність Інтерактивність, зворотній зв’язок. Оцінка контенту блогерами і користувачами
Мережева культура. Результативність роботи вчителя (участь у семінарах, конференціях, нагороди, грамоти)
Значимість Навчальна цінність для дітей, вчителів, батьків
Інноваційність
Різноманітність
Кількість відвідувань, рейтинг

Очні етапи

Критерії якості підготовки і проведення майстер-класу

Для визначення ефективності підготовки і проведення майстер-класу ми пропонуємо використовувати наступні критерії.

Презентативність. Вираженість інноваційної ідеї, рівень її представленості, культура презентації ідеї, популярність ідеї в педагогічних, методичних та практичних аспектах освіти.

Ексклюзивність. Яскраво виражена індивідуальність (масштаб і рівень реалізації ідей). Вибір, повнота та оригінальність вирішення інноваційних ідей.

Прогресивність. Актуальність і науковість змісту і прийомів навчання, наявність нових ідей, що виходять за рамки стандарту і відповідних тенденціям сучасної освіти та методики навчання предмета, здатність не тільки методичного, але і до наукового узагальнення досвіду.

Вмотивованість. Наявність прийомів і умов мотивації, включення кожного в активну творчу діяльність зі створення нового продукту діяльності на занятті.

Оптимальність. Достатність використовуваних засобів на занятті, їх поєднання, зв'язок з метою і результатом (проміжним і кінцевим).

Ефективність. Результативність, отримана для кожного учасника майстер-класу. Який ефект розвитку? Що це дає конкретно учасникам? Уміння адекватно проаналізувати результати своєї діяльності.

Технологічність. Чіткий алгоритм заняття (фази, етапи, процедури), наявність оригінальних прийомів актуалізації, проблематизації («розриву»), прийомів пошуку і відкриття, подиву, осяяння, рефлексії (самоаналізу, самокорекції).

Артистичність. Піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до імпровізації, ступінь впливу на аудиторію, ступінь готовності до поширення і популяризації свого досвіду.

Загальна культура. Ерудиція, нестандартність та інноваційність мислення, стиль спілкування, культура інтерпретації досвіду.

Критерії оцінювання майстер-класу, 40 балів

Актуальність вибору теми
Оригінальність змісту та форм проведення майстер-класу
Методична доцільність і цінність
Професійна взаємодія з аудиторією
Загальна культура, педагогічний такт, ерудиція
Дотримання регламенту

Критерії оцінювання уроку, 60 балів

Критерії оцінювання Показники
Фахова компетентність Знання предмету
Науковість
Методична компетентність Досягнення мети і завдань уроку та відповідність навчальній програмі
Використання інноваційних педагогічних технологій, форм і методів навчання та виховання
Організація самостійної діяльності учнів на уроці
Психолого-педагогічна компетентність Мотивація та активізація пізнавального інтересу учнів, рефлексія
Оригінальність, справедливість оцінювання діяльності учня на уроці
Вміння розподіляти увагу на уроці, використовувати різноманітні прийоми впливу на учнів
Особистісні якості Культура мовлення. Комунікативні якості
Креативність
Ерудиція
Стриманість та емпатія

Критерії оцінюваннясамоаналізу уроку, 10 балів

Критерії оцінювання Показники
Здатність до аналізу своєї діяльності Встановлення відповідності змісту уроку із метою, завданнями та використаними технологіями. Аналіз досягнутих результатів
Критичність мислення та глибина самоаналізу Адекватність, повнота та глибина самооцінки

Критерії оцінювання освітнього проекту, 30 балів

Повнота структури проекту
Новизна (оригінальність) проектної ідеї
Змістовність, системність проекту
Логіка та послідовність виконання проекту
Оформлення та дизайн проекту

PowerPoint presentation about the organisation issues / ПРЕЗЕНТАЦІЯ Організіція Учитель року 2016

Кiлькiсть переглядiв: 524

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Дата останньої зміни 18 Квітня 2016

Фотогалерея